Garantie en Service

Garantievoorwaarden

Op alle meubelen die u bij Miltonhouse koopt, geldt de garantie volgens de normen van de Centrale Branchevereniging Wonen. Dit betekend voor u 3 jaar garantie op basis van afschrijving. - Tot één jaar na factuurdatum, de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van transport- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Miltonhouse. - Eén tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van transport en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Miltonhouse. - Na 2 jaar en tot 3 jaar na factuurdatum, de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van transport en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Miltonhouse.

Recht op vervanging of creditering

Het recht op vervanging of creditering is niet van toepassing indien de klacht aan het product is te herstellen, dit is voorbehouden ter beoordeling van Miltonhouse. Het recht op garantie vervalt indien de afnemer naar het buitenland is verhuist of de meubelen aan derden heeft verkocht.De datum van aanmelding van de klacht door de afnemer, is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde garantiestelling. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, zoals het product goed onderhouden en behandelen en gebruiken. Afwijkingen aan het geleverde product inzake verkleuring, slijtage, vormvastheid, veerkracht en dergelijke, welke uit het oogpunt van toleranties aanvaardbaar zijn volgens wettelijke normen, dan wel volgens handelsgebruik, kunnen het recht op garantie, vervanging of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Aansprakelijkheid

Onverlet de aansprakelijkheid op grond van de wettelijke Europese Bepalingen en hetgeen tussen de partijen is overeengekomen, is Miltonhouse niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van oorzaken die Miltonhouse niet kende noch behoorde te kennen.

Melding van klacht of aanspraak maken op garantie

Om misverstanden bij telefonische meldingen van klachten of garantie aanspraken te voorkomen, kunnen deze uitsluitend per email worden gemeld aan: info@miltonhouse.nl. Stuur voor een snelle afhandeling van klachten of garantieaanspraken, altijd enkele digitale detail foto's van de klacht per e mail mee.

Afhandeling klachten en garanties

Gedurende de garantieperiode zorgt Miltonhouse ervoor dat gegronde klachten zo snel mogelijk volgens de eerder genoemde garantievoorwaarden worden behandeld en opgelost. Bij ieder artikel staan eventueel de afwijkende productgerichte garantie bepalingen vermeld. Op alle meubelen die u bij Miltonhouse koopt, geldt de garantie volgens de normen van de Centrale Branchevereniging Wonen. Dit betekend voor u 3 jaar garantie op basis van afschrijving.

Uitgesloten van de garantievoorwaarden

Normale slijtage, beschadigingen en verkleuring van bekledingstoffen, artificial leder en leer. Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud of reparaties uitgevoerd buiten de verantwoording van Miltonhouse. Kleur- en structuur en verschillen, ook onderling, in maatvoering en stikwerk, insectenbeten en andere natuurlijke oneffenheden in bekledingstoffen, artificial leder en leer. Plooi- en kuilvorming in de vulling, bekledingstoffen, artificial leder, leer, is onvermijdbaar. Dit is een normaal gebruikseffect en is afhankelijik van de kwaliteit van de materialen en de soort bekleding, soort vulling, het model en zitcomfort. Kleur- en structuurverschillen in hout zijn onvermijdbaar en behoren tot natuurlijke eigenschappen van hout. Verkleuring door blootstelling aan licht en beschadiging door uitdroging van het product. Het ontstaan van verkleuring of krimp in hout of algemene bekledingen als gevolg van directe inwerking van warmte of lichtbronnen of vocht, zoals zon, cv leidingen, apparatuur en andere externe factoren. Miltonhouse tracht zoveel mogelijk informatie te geven over zijn producten op de website. Prijzen, levertijden, stoffen, ledersoorten, kleuren maatvoering enz. kunt u van ieder artikel vinden op de website. Miltonhouse kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze informatie. Showroomartikelen, OP=OP of uitlopende/eenmalige artikelen, tuinmeubelen.

Garantie op stoelen met parketwielen

Parketwielen hebben een zacht rubberen loopvlak. Uit testen blijkt dat eventuele kras- en spoorvorming minimaal is. Het rubberen loopvlak is bij dagelijks gebruik aan slijtage onderhevig waarbij ook specifiek de aard en ruwheid van uw vloer een belangrijke rol spelen .Nieuwe wielen zijn eventueel tegen kosten te bestellen bij onze klantenservice. Indien er onverhoopt toch vlekken, strepen of dergelijke op uw vloer ontstaan die niet te verwijderen zijn, kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoording accepteren. De parketwieltjes zijn geschikt voor houten vloeren, vlakke tegelvloeren en gladde vloerbedekking. Op hoogpolige vloerbedekking en sterk vervuilde vloeren draaien parketwielen nauwelijks of niet. Schade ontstaan aan stoelen, wieltjes, of frames door gebruik op dergelijke vloerbedekking vallen buiten de garantie.